shutterstock_485402416.jpg

Leadership in IT projects and change

Certainest:Leadership

Certainest Leadership

Certainest Leadership är en samling seniora, erfarna och kunniga konsulter, var och en med över 10 års relevant erfarenhet på högsta nivå. 

 Vi på Certainest Leadership kombinerar Seniora Enterprise-arkitekter med Seniora Projektledare för att leda framgångsrik IT-förändring inom din organisation. Vi kan leda ert projekt eller verksamhet för att säkerställa att ni får en meningsfull förändring.

shutterstock_720816691.jpg

Vad vi gör

Certainest har ett unikt tillvägagångssätt för IT-drift, projekt och företagsförändringar. Vi anser att det är viktigt att kombinera högklassig IT-arkitekturkunskap med det bästa inom projektledning.

shutterstock_1025348617.jpg

Hur vi gör det

Genom att se till att dina projekt drivs korrekt från början kan vi vara säkra på att alla dina initiativ bygger på starka fundament. Stark IT-arkitektur garanterar att projektets mål är rätt. Stark projektledning säkerställer att målen kommer att nås i tid och inom budget.

AGILE LEADERSHIP

Det finns en hel del idéer som cirkulerar kring vad som gör en bra, agil coach. Skulle de vara en senior utvecklare med utmärkt kodningsförmåga? Skall de vara en utmärkt personalchef eller projektledare? Skall de vara något nytt, något vi inte har sett tidigare ? Vi på Certainest ligger långt fram för att svara på dessa frågor för att utveckla IT-projektetens leverans.

  • Mentor - Utvecklar "how to's"

  • Konsult - Utvecklar ramar.

  • Coach - Utvecklar och sätter upp gemensamma mål

  • Rådgivare - Utvecklar strukturer för att lösa block

  • Change Agent - Fokuserar på implementation av förändring

  • Facilitator - Stödjer vägen till att hitta lösningar

  • Lean Leader - utvecklar människor

  • Trainer / lärare - kompetensutveckling genom instruktioner

8-elements-of-agile-coaching.png